Biblioteka u Kazimierza. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Zielińskiego w Modliborzycach


           Biblioteka była pierwszą placówką kulturalną działającą na terenie obecnej gminy Modliborzyce. Niestety nie zachowały się dokumenty potwierdzające datę powstania tej instytucji. Na podstawie pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej przyjęto rok 1949 za początek działalności modliborzyckiej książnicy. Początki biblioteki były bardzo skromne. Zajmowała ona jedno pomieszczenie w Domu Strażaka przy ul. Partyzantów i prowadzona była przez Irenę Stachurską.
           W latach 1951-1953 biblioteką kierowała Zofia Wąsik, a w latach 1953-1957 biblioteką kierowała Danutę Molicką. W latach 50-tych siedziba biblioteki została przeniesiona do domu prywatnego państwa Zdybickich. Kolejnym lokalem zajmowanym przez bibliotekę gminną był budynek Gromadzkiej Rady Narodowej w Modliborzycach. Kiedy w roku 1957 Danuta Molicka odeszła na emeryturę stanowisko kierownika biblioteki objęła Zofia Wąsek. Biblioteka z budynku Gromadzkiej Rady Narodowej została przeniesiona do domu prywatnego państwa Tylusów przy ul. Partyzantów. Pani Zofia Wąsek kierowała placówką przez 32 lata. W tym czasie powstało 10 punktów bibliotecznych. Przez krótki okres czasu z Panią Zofią Wąsek pracowały panie: Maria Mazurkiewicz i Wiesława Skrzypek. W 1983 roku utworzono w bibliotece Oddział dla dzieci, którego pracą kierowała Wiesława Turek. 

           W 1989 kierownikiem biblioteki została pani Wiesława Turek. Rok później biblioteka została przeniesiona do lokalu w Urzędzie Miejskim w Modliborzycach. Lokal o powierzchni 120 m2 został zaadoptowany na bibliotekę.
Poza działalnością czysto merytoryczną biblioteka była organizatorem wielu spotkań z ciekawymi ludźmi, zajmowała się organizacją konkursów czytelniczych i rysunkowych, lekcji bibliotecznych, wieczorków literackich i wielu innych zajęć dla dzieci i młodzieży. Jedną z ciekawszych form była organizacja Dni Kultury Oświaty Książki i Prasy z pochodami bohaterów książek.
           W 2003 roku na stanowisko dyrektora powołana została Zenobia Wanda Trójczak, która tą funkcję sprawuje do dziś. W okresie tym biblioteka główna i filie zmieniły swój wystrój, przeprowadzona została selekcja i reklasyfikacja księgozbioru.
           W roku 2010 biblioteka otrzymała honorowy tytuł „Wzorowa Biblioteka Roku 2010”, przyznawany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie, za swoją aktywność i niezwykle wysoki poziom czytelnictwa.
           W 2015 roku biblioteka zakończyła realizację zadania „Budowa Budynku Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kazimierza Zielińskiego w Modliborzycach: z programu wieloletniego Kultura+, Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

            Budowa biblioteki kosztowała ponad 2 miliony złotych, z czego 75 procent to środki ministerstwa kultury, reszta pochodziła z budżetu Gminy Modliborzyce. Czytelnicy mają teraz do dyspozycji 725 m2 powierzchni użytkowej, pomieszczenia dla dzieci i dorosłych, galerie, sanitariaty i meble dostosowane także do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

             W marcu 2016 roku modliborzycka książnica zmieniła swoją nazwę na:


Biblioteka u Kazimierza.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Zielińskiego w Modliborzycach.

           W 2017 roku Biblioteka u Kazimierza, jako pierwsza instytucja, otrzymała zaszczytny tytuł „Zasłużony dla gminy Modliborzyce”, z kolei  w 2018 roku pracująca w bibliotece Marta Frączek otrzymała Nagrodę im. Anny Platto, wyróżnienie dla bibliotekarzy województwa lubelskiego docenionych za szczególny wkład w pracę z dziećmi i młodzieżą oraz promocję czytelnictwa wśród młodych czytelników.

           Bibliotekę u Kazimierza tworzą:
• Biblioteka u Kazimierza. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. K. Zielińskiego w Modliborzycach,
• Filia Biblioteczna w Stojeszynie Pierwszym,
• Filia Biblioteczna w Wierzchowiskach Pierwszych,
• Filia Biblioteczna w Wolicy Pierwszej.

           W ciągu roku kalendarzowego rejestrujemy ponad 1900 czytelników, ok. 6 000 odwiedzin i 40 000 wypożyczeń. Książki kupowane są z pieniędzy samorządu gminnego, ale także z dotacji przyznawanej przez Bibliotekę Narodową. Rocznie zbiory powiększają się o 1500 nowych tytułów. Oprócz działalności w zakresie udostępniania zbiorów i informacji biblioteka organizuje wiele imprez i akcji promujących książkę i bibliotekę. Do stałych form należą: Tydzień Bibliotek, Mały Konkurs Recytatorski, Odjazdowy Bibliotekarz, Od trzeciego roczku, bez książeczki ani kroczku, Urodziny Pluszowego Misia, Ferie i Wakacje z Biblioteką, Noc Bibliotek, Narodowe Czytanie…
           Od 2005 roku, wspólnie z Urzędem Miejskim w Modliborzycach, redagujemy lokalną gazetę „Wieści Gminne”. Wydałyśmy również dwa albumy o naszej gminie: „Modliborzyce i okolice” oraz „Na rozstaju dróg…”. Od roku 2007 organizujemy konkurs fotograficzny, którego głównym celem uchwycenie piękna naszej gminy. Organizujemy wystawy, kursy komputerowe i językowe, spotkania autorskie, spotkania Dyskusyjnego Klubu książki dla dorosłych. Prowadzimy lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne i literackie oraz inne działania dla dzieci i młodzieży.
           Czytelnicy mają do dyspozycji ponad 22 tysiące książek, 100 książek mówionych oraz 20 czasopism. W bibliotece głównej i we wszystkich filiach znajdują się komputery z bezpłatnym dostępem do Internetu.