Biblioteka u Kazimierza. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. K. Zielińskiego

Filia w Wolicy Pierwszej


Filię w Wolicy Pierwszej założył Bolesław Drzazga oraz Zbigniew Siedlaczek, 18 stycznia 1967 roku. Siedzibą biblioteki były:

 • dom prywatny Aleksandra Bosia,
 • dom prywatny Zygmunta Piecha,
 • 2014-2016- budynek Szkoły Podstawowej w Wolicy Pierwszej,
 • 2016 r. do dziś - budynek OSP w Wolicy Pierwszej.

Pracownicy filii:

 • Kazimiera Piech (1967-1992),
 • Jadwiga Piech (1992- nadal). 

Placówka w Wolicy Pierwszej prowadzi działalność kulturalno - oświatową:

 • głośne czytanie dzieciom,
 • konkursy czytelnicze i rysunkowe,
 • Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych,
 • zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży,
 • letnie kino w bibliotece.