Naszym patronem jest lekarz Kazimierz Zieliński


           Urodził się 4 marca 1889r. w Modliborzycach. Państwo Zielińscy mieszkali w Modliborzycach przy ulicy Piłsudskiego 17. Tam Kazimierz spędził dzieciństwo i lata młodzieńcze. Naukę rozpoczął w 1896 w Szkole Powszechnej w rodzinnej miejscowości, a od 1903 uczył się w Gimnazjum w Janowie Lubelskim. Wykształcenie posiadał w języku polskim od ojca, następnie przygotowywał się prywatnie do złożenia egzaminu, jako eksternista ukończył pro-gimnazjum. W 1915 r. wstąpił do Szpitala Powiatowego w Janowie na praktykę. Po 6 latach praktyki szpitalnej 10 września 1912 r. złożył egzamin wg programu warszawskiej szkoły Felczerskiej Cywilnej w lekarskim Urzędzie w Warszawie i uzyskał Dyplom nr. 7148 pracując nadal w szpitalu Janowskim. Po zakończeniu nauki wrócił do Modliborzyc, właśnie tutaj w rodzinnej miejscowości pragnął nie tylko leczyć ale też działać społecznie. Jako lekarz objął opieką medyczną mieszkańców swojej miejscowości, szczególnie pochylając się nad potrzebami najbiedniejszych i dzieci. Uważał, że zadaniem lekarza jest nie tylko leczenie, ale również szeroko pojęta profilaktyka.


           Kazimierz Zieliński niósł nie tylko pomoc medyczną, był również bardzo aktywnym społecznikiem. Pełniąc przez wiele lat w KSM funkcję prezesa, zachęcał młodzież do aktywnego życia kulturalnego oraz pracy na rzecz organizacji, kościoła i ojczyzny. W licznych referatach i odczytach zapoznawał młodych ludzi z kulturą i historią Polski.Doktor Zieliński był współorganizatorem licznych imprez kulturalnych: akademie, odczyty, obchody uroczystości rocznicowych, świąt świeckich i kościelnych. Wraz ze swoim prezesem, młodzież zrzeszona w KSM wyjeżdżała do okolicznych miejscowości biorąc udział w różnych uroczystościach patriotycznych.  To także za jego przyczyną rozwijała działalność biblioteka kościelna. Dużą popularnością cieszyły się liczne przedstawienia organizowane przez KSM przy współpracy z p. Stefanem Kubickim – miejscowym farmaceutą. Kazimierz Zieliński angażując się w życie społeczne i kulturalne miejscowej młodzieży był także współorganizatorem licznych kursów doszkalających m.in. przysposobienia rolniczego do uprawy lnu, hodowli kwiatów doniczkowych czy kursów kulinarnych.
           Doktor Zieliński do swojej działalności społecznej włączał wielu mieszkańców rodzinnego miasta wychodząc z założenia, że razem można zdziałać więcej. Był współzałożycielem Polskiego Czerwonego Krzyża w naszej miejscowości i na zebraniu organizacyjnym 22 grudnia 1934r. został wybrany jego prezesem. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie do 30 czerwca 1945r.  W ramach tej działalności aktywizował nie tylko radnych gminnych i gromadzkich ale też zależało mu na włączeniu w prace PCK mieszkańców Modliborzyc, tych starszych i młodzież szkolną. W tym celu wygłaszał referaty o celach i działalności PCK. Równocześnie na terenie Modliborzyc organizowane były „Tygodnie PCK”, podczas których specjalnie powołana Komisja Sanitarna na czele z doktorem Zielińskim i wójtem gminy sprawdzała stan czystości i higieny we wszystkich sklepach, piekarniach, piwiarniach oraz posesjach mieszkańców Modliborzyc.
          W obliczu zbliżającej się wojny Zieliński wygłosił cykl referatów na temat możliwych zagrożeń z zakresu chorób zakaźnych ale też obrony przeciwlotniczo-gazowej. Swoją działalność informacyjną prowadził w okolicznych KSM-ach. Wraz z wybuchem wojny K. Zieliński oznajmił, że „ jako felczer, na terenie naszej gminy, biednej ludności udzielać będzie bezpłatnej pomocy lekarskiej”. Pracował z wielkim poświęceniem podając własne leki i środki opatrunkowe. Podczas całego okresu okupacji, za darmo udzielał porad lekarskich biednej i wysiedlonej ludności, lecząc i wykonując zabiegi chirurgiczne. Nie sposób jest dzisiaj opisać jak wiele osób zawdzięczało mu zdrowie, a w wielu przypadkach i życie. Wiele razy w czasie wojny udzielał także pomocy rannym partyzantom. W dokumentach archiwalnych z czerwca 1947 roku znajdują się wzmianki o Ambulatorium, którego założycielem był Kazimierz Zieliński. Ambulatorium mieściło się w domu p. Kucharskich. Od 1948 r pojawia się już nazwa Ośrodek Zdrowia. Do końca doktor Zieliński żywo interesował się sprawami założonej przez siebie instytucji i w miarę możliwości aktywnie uczestniczył w jej pracach.
           Doktor Zieliński zawsze był gotowy nieść pomoc, nieważne czy prosił o nią biedny czy bogaty. Chorych przyjmował w domowym gabinecie przy ulicy Piłsudskiego ale też odwiedzał ich w domach, czy to w Modliborzycach czy w okolicznych wioskach. Zawsze uśmiechnięty, zawsze mający czas dla swoich pacjentów.
          Odszedł 16 grudnia 1954 r, cicho i spokojnie, tak jak szedł przez całe pracowite życie. Na jego pomniku widnieje napis „Lekarz pełen poświęcenia w dbaniu o zdrowie ludu Polskiego”. Do dziś, wiele osób wspomina, jak spacerował ulicami Modliborzyc, wiele osób pamięta jego porady i jakże wielu twierdzi, że doktor Kazimierz Zieliński uratował mu życie.
         Kazimierz Zieliński był osobą wyjątkową: lekarz, humanista, społecznik, który wszystkie swoje działania podporządkował ideom patriotyzmu i wolności ale najważniejszy był dla niego człowiek. W pamięci mieszkańców Modliborzyc zapisał się jako człowiek pełen życzliwości, wrażliwy na potrzeby innych, szczególnie tych najsłabszych, najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących jego pomocy. Swoją pracą zawodową i społeczną, swoją postawą, swoim pełnym szacunku podejściem do ludzi, pokazał, że zawsze można i warto być prawym człowiekiem.