Biblioteka u Kazimierza w Modliborzycach posiada trzy filie biblioteczne: