Burmistrz Modliborzyc, Prezes Stowarzyszenia Sanna oraz Dyrektor Biblioteki u Kazimierza zapraszają na promocję książek „Śladami przeszłości… Historia parafii pw. św. Stanisława Biskupa  i Męczennika w Modliborzycach” autorstwa Urszuli Bzdyry oraz „Powstanie Styczniowe na terenie ziemi modliborzyckiej” autorstwa Marka Mazura.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 13 września 2018 r.,  o godz. 14:30 w Bibliotece u Kazimierza w Modliborzycach. Zapraszamy!


           "Śladami przeszłości… Historia parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika” to tytuł najnowszej publikacji dotyczącej naszego regionu wydanej przez Stowarzyszenie Sanna, działające przy Bibliotece u Kazimierza w Modliborzycach. Jej autorką jest Urszula Bzdyra, lokalna pasjonatka historii i regionalistka.
            Głównym zadaniem publikacji jest przedstawienie historii parafii w Modliborzycach oraz zachowanie kulturowego dziedzictwa gminy Modliborzyce, promocja lokalnej historii, sztuki i kultury. Książka  wydana została z okazji, przypadającej na rok 2018, 350. rocznicy konsekracji kościoła parafialnego w Modliborzycach. Wszystkie informacje zawarte w książce zilustrowane są zdjęciami i materiałami archiwalnymi. Wydany album jest pierwszą tak obszerną publikacją opisującą  historię parafii pw. św. Stanisława BiM w Modliborzycach.
           Publikacja została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  PROW 2014-2020, przy finansowym wsparciu Gminy Modliborzyce.

 Śladami przeszłości...

 

           „Powstanie styczniowe na terenie ziemi modliborzyckiej” to tytuł opracowanej przez Marka Mazura książki dotyczącej historii naszego regionu. Publikacja została wydana przez Stowarzyszenie Sanna, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  PROW 2014-2020, przy finansowym wsparciu Gminy Modliborzyce.
           Głównym zadaniem wydanej publikacji jest ukazanie historii Powstania Styczniowego na terenie ziemi modliborzyckiej oraz przybliżenie sylwetki Ignacego Solmana – dowódcy lokalnego oddziału powstańców. W 2018 roku obchodzona będzie 155. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego w związku z tym, członkowie naszego Stowarzyszenia Sanna postanowili upamiętnić to ważne wydarzenie a przede wszystkim przybliżyć mieszkańcom oraz turystom odwiedzającym nasze tereny, historię z tego okresu. Publikacja „Powstanie Styczniowe na terenie ziemi modliborzyckiej” jest pierwszą, która by tak dokładnie opisywała historię Powstania Styczniowego oraz bohaterów tamtych lat.

Książka "Powstanie Styczniowe na terenie ziemi modliborzyckiej"