Działalność wydawniczą Biblioteka u Kazimierza w Modliborzycach rozpoczęła w 2011 r. od wydania albumu „Modliborzyce i okolice”, ukazującego piękno „naszej małej ojczyzny”. Drugim naszym wydawnictwem jest album „Na rozstaju dróg…” wydany w 2013 r., prezentujący krzyże, kapliczki i obiekty sakralne na terenie naszej gminy.
           W planach mamy już kolejne publikacje tematycznie związane z gminą Modliborzyce. Będą to między innymi: wspomnienia, pamiętniki jak i opracowania związane z kulturą i historią. W projektach wydawniczych znajdują się także wiersze, pisane przez lokalnych twórców.
           Biblioteka współpracowała również przy wydaniu albumu historycznego Urszuli Bzdyry „Pamięci przodków…”, który powstał z okazji odzyskania praw miejskich przez Modliborzyce w 2014 roku.


Poniżej prezentujemy dotychczasowe wydawnictwa Biblioteki u Kazimierza w Modliborzycach oraz te powstałe przy naszej współpracy.


MODLIBORZYCE I OKOLICE

Modliborzyce i okolice
Tekst: Marta Frączek, Wanda Zenobia Trójczak
Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna im. K. Zielińskiego w Modliborzycach
Wydanie I
ISBN 978-83-933653-0-2

           Album ten powstał z myślą o ukazaniu piękna „naszej małej ojczyzny”. Wykorzystano w nim zdjęcia z organizowanych przez bibliotekę konkursów fotograficznych dotyczących naszej gminy. Zdjęcia robione były również przez naszych czytelników, znajomych, przyjaciół oraz przez samych pracowników biblioteki.
           Za źródło informacji posłużyła nam dostępna literatura, dotycząca naszego regionu, materiały z urzędu gminy oraz rozmowy z mieszkańcami. Starałyśmy się zaprezentować krótko każda miejscowość naszej gminy – uchwycić jej piękno, sięgnąć do przeszłości, przypomnieć osoby oraz niektóre wydarzenia.


NA ROZSTAJU DRÓG… KRZYŻE, KAPLICZKI ORAZ OBIEKTY SAKRALNE NA TERENIE GMINY MODLIBORZYCE

 

Na rozstaju dróg… Krzyże, kapliczki oraz obiekty sakralne na terenie gminy Modliborzyce
Tekst: Marta Frączek, Regina Gil, Katarzyna Pyć, Wanda Zenobia Trójczak

Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna im. K. Zielińskiego w Modliborzycach
Wydanie I
ISBN 978-83-933653-4-0

Na rozstaju dróg... - okładka przednia   

        Album „Na rozstaju dróg…” prezentuje krzyże, kapliczki i obiekty sakralne znajdujące się na terenie gminy Modliborzyce. Dzięki zebranym informacjom oraz fotografiom, które znalazły się w albumie, przypominamy mieszkańcom, że wokół nich znajdują się przydrożne obiekty kultury sakralnej, które są nie tylko ciekawym przykładem sztuki ludowej, ale mają też znaczne głębsze przesłanie. Każdy przydrożny krzyż i kapliczka przypominają nam o istnieniu Boga i wyrażają istotę wiary. Każdy z tych obiektów jest świadectwem naszej historii i tworzy kulturowe dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Może warto, więc przystanąć, zadumać się przez chwilę…
           Mamy nadzieję, że udało nam się, choć w pewnym stopniu ocalić od zapomnienia przydrożne krzyże i kapliczki z terenu gminy Modliborzyce.


PAMIĘCI PRZODKÓW… ALBUM HISTORYCZNY

Pamięci Przodków… Album historyczny
Opracowanie: Urszula Bzdyra
Współpraca: Gminna Biblioteka Publiczna im. K. Zielińskiego w Modliborzycach – Katarzyna Pyć, Zenobia Wanda Trójczak
Wydawca: Gmina Modliborzyce
Wydanie I
ISBN 978-83-933653-4-0

           Album został wydany z okazji przywrócenia praw miejskich Modliborzycom w 2014 roku. Autorka ma nadzieję, że wypełni on lukę pomiędzy opracowaniami naukowymi, folderami, materiałami o charakterze promocyjnym, informatorami, itp.
           Oprócz historii Modliborzyc, czytelnik znajdzie tutaj wiele zdjęć ukazujących naszą miejscowość na przestrzeni minionych wieków. Autorka ma nadzieję, że niniejsza publikacja stanie się cegiełką w utrwalaniu historii Modliborzyc, nie tylko wśród nas, ale i następnych pokoleń, które po nas będą, albowiem „Przeszłość jest treścią naszej tożsamości dzisiaj” Jan Paweł II.