Dnia 20 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie klubowiczów z Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci i młodzieży. Tematem spotkania pod hasłem „Niepełnosprawni są wśród nas” były osoby z niepełnosprawnościami. Wydarzenie miało, czego nietrudno się domyślić, charakter edukacyjny. Jego celem było poszerzenie wiedzy i świadomości dzieci na temat udziału osób z niepełnosprawnościami w dzisiejszym świecie. Służyć temu miał szereg skierowanych do dzieci pytań otwartych, które bez wyjątku rozpoczynały burzę dziecięcych mózgów: czy wiecie kto to jest osoba z niepełnosprawnością? czy spotkaliście taką osobę? czy zauważyłyście takie osoby w swoim otoczeniu? czy wiecie jak się zachować wobec osoby z niepełnosprawnością? Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń była wstępem do „poważniejszej” części spotkania. Na podstawie broszury „O osobach z niepełnosprawnościami”, pod przewodnictwem bibliotekarki, grupa omówiła podstawowe rodzaje niepełnosprawności np. ruchową, słuchową, wzrokową. Z ogromnym zainteresowaniem spotkało się opisane przez prowadzącą zjawisko „kompensacji zmysłów”, polegające na tym, że uszkodzony zmysł (niepełnosprawność) jest „nadrabiany” przez zwiększone możliwości innych, zdrowych zmysłów – najbardziej znany jest oczywiście mechanizm polepszenia słuchu i dotyku u osób ociemniałych. Po części wykładowo-dydaktycznej powróciliśmy do ogólnych rozważań na temat niepełnosprawności. Dzieci zastanawiały się nad wieloma aspektami codziennego życia osób z niepełnosprawnościami – czy osoba na wózku może załatwić sprawę w urzędzie? Czy osoba niewidoma może sama pójść na spacer albo czytać książkę? Oczywiście na samym myśleniu się nie skończyło: dzieci zapoznały się z funkcją takich rzeczy jak podjazdy czy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, białe laski czy alfabet Braille’a. Bardzo istotny był końcowy wniosek spotkania: niepełnosprawność to sprawa całkowicie normalna, jak odmienny wzrost, wiek czy kolor oczu. Każdy z nas jest inny, nigdy gorszy! Swoje spostrzeżenia dzieci podsumowały formą plastyczną: „Jak widzicie osoby niepełnosprawne”. Głównym celem spotkania było przybliżenie zagadnień niepełnosprawności, uwrażliwienie uczestników na problemy osób niepełnosprawnych, a także uświadomienie, że prawdziwa miłość – czy to przyjacielska, czy rodzinna – nie zna żadnych barier. Moderator DKK dla dzieci i młodzieży Alfreda Gierłach
P1080793-galeria-1200-1200Q72
P1080791-galeria-1200-1200Q72
P1080789-galeria-1200-1200Q72
P1080787-galeria-1200-1200Q72
P1080784-galeria-1200-1200Q72
P1080759-galeria-1200-1200Q72