KOCHANI! NA ZAJĘCIA W CZWARTEK, 04.07.2019 R., PROSIMY O PRZYNIESIENIE PLASTELINY!