„4 czerwca 1989 r. skończył się w Polsce komunizm” – te słowa wypowiedziane przez Joannę Szczepkowską w Dzienniku Telewizyjnym przeszły do historii.

           30 lat temu odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory po 1945 roku w Polsce, zakończone wielkim zwycięstwem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, spowodowały upadek systemu komunistycznego w Polsce i zapoczątkowały demokratyczne przemiany w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

           Więcej na temat czerwca 1989 roku znajdziecie na: https://dzieje.pl/aktualnosci/wybory-czerwcowe-1989