Biblioteka u Kazimierza rozpoczęła już tegoroczną edycję Narodowego Czytania!

           We wtorek 13 marca 2018 r. czas oczekiwania na wyniki dyktanda wypełniło uczniom czytanie tekstów z Antologii Niepodległości, przygotowanej w ramach siódmej edycji Narodowego Czytania
           Ponieważ tegoroczna odsłona ma miejsce w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd wyjątkowa formuła wydarzenia. Para Prezydencka proponuje do czytania przez cały rok  44 teksty Antologii Niepodległości. Natomiast lekturą Narodowego Czytania na punkt kulminacyjny akcji, który odbędzie się 8 września 2018 roku, jest „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

DSC6039-galeria-1200-1200Q72
DSC6027-galeria-1200-1200Q72
DSC6021-galeria-1200-1200Q72
DSC6015-galeria-1200-1200Q72

         

 Z kolei w środę do Narodowego Czytania włączył się Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych w Modliborzycach. Uczestnicy spotkania, z okazji przypadającego 21 marca Międzynarodowego Dnia Poezji, czytali wiersze poświęcone tematyce niepodległościowej  pod hasłem „Nasza Ojczyzna w poezji”.

DSC6200-galeria-1200-1200Q72
DSC6247-galeria-1200-1200Q72
DSC6246-galeria-1200-1200Q72
DSC6243-galeria-1200-1200Q72
DSC6239-galeria-1200-1200Q72
DSC6238-galeria-1200-1200Q72
DSC6234-galeria-1200-1200Q72
DSC6231-galeria-1200-1200Q72
DSC6228-galeria-1200-1200Q72
DSC6222-galeria-1200-1200Q72

           Już dziś zapraszamy we wrześniu do wspólnego czytania „Przedwiośnia”, a poniżej prezentujemy 44 teksty z Antologii Niepodległości. Miłej Lektury!

Więcej szczegółów odnośnie Narodowe Czytania znajdziecie na stornie: http://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/narodowe-czytanie-2018/ 

Lista 44 tekstów Antologii Niepodległości:

 1. Józef Ignacy Kraszewski, Stara baśń, tom II, rozdz. 8.
 2. Anonim, Bogurodzica.
 3. Jan Kochanowski, Kto mi dał skrzydła, kto mię odział pióry… [w:] tegoż, Pieśni, ks. I, nr 10.
 4. Mikołaj Sęp Szarzyński, Pieśń IV: O cnocie szlacheckiej [w:] tegoż, Rytmy abo wiersze polskie.
 5. Piotr Skarga, Kazania sejmowe, [tu:] Kazanie wtóre: O miłości ku ojczyźnie i o pierwszej chorobie Rzeczypospolitej, która jest z nieżyczliwości ku ojczyźnie [fragment od słów: „Dwoje przedniejsze rozkazania, umierając Pan Jezus…”; do słów: „…zatonie, i z nim my sami poginiemy”].
 6.  Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki[fragment: Rok Pański 1683; od słów: „Tak i wiedeńska forteca…”; do słów: „nie zapomniawszy jeszcze łaźni, którą im anno 1673 sprawił pod Chocimiem nad Dniestrem”].
 7. Wespazjan Kochowski, Psalmodia polska, [tu:] Psalm XXVI: Pienie wdzięczności za zwycięstwo wiedeńskie.
 8. Szymon Starowolski, Lament utrapionej Korony Polskiej [od początku aż po fragment poetycki włącznie].
 9. Anonim, Odważny Polak na marsowym polu [pieśń konfederatów barskich].
 10. Ignacy Krasicki, Święta miłości kochanej ojczyzny.
 11. Franciszek Karpiński, Żale Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta, ostatniego polskiego króla z domu Jagiełłów.
 12. Józef Wybicki, Pieśń Legionów Polskich we Włoszech.
 13. Cyprian Godebski, Wiersz do Legiów polskich (1805).
 14. Aleksander Fredro, Trzy po trzy [od początku utworu do słów: „Jeden z nich tylko wrócił do Francji – i na własnej grzędzie pędził w niedostatku dnie starości i cierpienia. Napoleona już nie było”].
 15. enkę oswobodzenia Polski”].
 16. Adam Mickiewicz, Dziady cz. III, scena I [opowiadanie Sobolewskiego;
  fragment od słów: „Czy nie ma nowin z miasta…”; do słów: „Nie tak świętą, ni wielką, lecz równie niewinną”].
 17. Adam Mickiewicz, Księgi pielgrzymstwa polskiego, wstęp , rozdz. I-III, VI.
 18. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, ks. XII [koncert Jankiela; fragment od słów: „Było cymbalistów wielu…”; do słów: „On, czapkę zdjąwszy, wodza rękę ucałował” (wersy: 642-761)].
 19. Juliusz Słowacki, Grób Agamemnona.
 20. Zygmunt Krasiński, Psalm miłości [wersy: 1-179; 378-431] [w:] tegoż, Psalmy przyszłości.
 21. Cyprian Kamil Norwid, Moja piosnka II.
 22. Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem, tom II, rozdz. IV [mogiła powstańców styczniowych; fragment od słów: „– Proszę stanąć i naokoło spojrzeć – głosem cichszym niż zwykle rzekł Jan”; do słów: „… wiecznego pod ziemią gorzenia i wyrzucania na świat niewidzialnych iskier?”].
 23. Adam Asnyk, Póki w narodzie myśl swobody żyje.
 24. Henryk Sienkiewicz, Potop, ks. II, rozdz. 14 [obrona Jasnej Góry].
 25. Maria Konopnicka, Pieśń o domu.
 26. Roman Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka [Wstęp].
 27. Stanisław Wyspiański, Wyzwolenie [modlitwa Konrada, akt II; fragment od wersu 1348: „Pamiętam, niegdyś wchodziłem…”; do wersu 1509: „…błogosław czyn i rzeszę!”].
 28. Józef Piłsudski, O wartości żołnierza Legionów, Lwów, 5 sierpnia 1923.
 29. Leopold Staff, Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
 30. Eugeniusz Małaczewski, Koń na wzgórzu, rozdz. IV.
 31. Jan Lechoń, Piłsudski.
 32. Stefan Żeromski, Przedwiośnie [fragment o „szklanych domach”; od słów: „Dlatego
  do Polski – mówił – że tam się zaczęła nowa cywilizacja”; do końca tego podrozdziału].
 33. Kazimierz Wierzyński, Zstąp, Duchu Mocy.
 34. Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec, rozdz.: Pod Arsenałem.
 35. Krzysztof Kamil Baczyński, Mazowsze.
 36. Czesław Miłosz, W Warszawie.
 37. Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. na placu Zwycięstwa (Warszawa, 2 czerwca 1979).
 38. Anonim, Postulat 22 [pieśń strajkowa z sierpnia 1980].
 39. Andrzej Kijowski, Co się zmieniło w świadomości polskiego intelektualisty po 13 grudnia 1981 roku? [fragment od słów: „Czuliśmy to latem 1980 roku, że dzieje się coś, czego dotychczas nie było…”; do słów: „…i kochał ten charakter w innych i w sobie samym” [w:] tegoż, Rachunek naszych słabości.
 40. Zbigniew Herbert, Raport z oblężonego miasta [wiersz z tomu pod tym samym tytułem].
 41. Jarosław Marek Rymkiewicz, Rozmowy polskie latem 1983 roku [rozmowa z panią Żabką; fragment od słów: „Pani jest ze wschodu, pani Żabko…”; do słów: „To Mickiewicz ją obraził”].
 42. Wojciech Wencel, Epigonia [wiersz z tomu pod tym samym tytułem].